Dịch vụ kế toán

Với những kiểm toán viên quốc gia đã hành nghề đã làm việc trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán từ những ngày đầu xuất hiện lĩnh vực này ở Việt Nam, TUVANTHUETHIENPHUC luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kế toán đa dạng cho khách hàng bao gồm: lập sổ sách, lập ngân sách và lập các báo cáo tài chính định kỳ…

Ngoài ra TUVANTHUETHIENPHUC cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi báo cáo tài chính được lập dựa trên chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi của các quốc gia khác.

Điểm nổi bật trong dịch vụ kế toán của chúng tôi là khả năng thiết kế hệ thống kế toán đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù quốc tế của các công ty mẹ ở nước ngoại, của các tổ chức quốc tế nhưng vẫn tuân thủ theo chế độ kế toán Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Tài Chính.

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế và cập nhật liên tục sự đổi mới của hoạt động tài chính kế toán của Việt Nam, TUVANTHUETHIENPHUC ứng dụng các kỹ thuật, cách tiếp cận, phương pháp tiên tiến của Việt Nam và thế giới khi cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng nhằm đảm bảo dịch vụ cung cấp đạt chất lượng tốt nhất.Các dịch vụ kế toán mà TUVANTHUETHIENPHUC cung cấp bao gồm:

  1. Xây dựng hệ thống kế toán
  2. Dịch vụ soát xét kế toán
  3. Dịch vụ tư vấn kế toán
  4. Chuyển đổi BCTC giữa VAS, IAS, IFRS và các tiêu chuẩn khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *